Naast de geledingen zorgt een groot aantal vrijwilligers voor belangrijke ondersteuning. Hun inzet is niet weg te denken uit de organisatie. Zij zijn actief in bijna alle OCS-commissies en zijn in aantal zeker gelijk aan het aantal leden van de OCS.

De commissie PR & Communicatie houdt zich onder andere bezig met de website, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Youtube en de persvoorlichting van de OCS, maar zorgt ook voor alle foto’s die gemaakt worden door de Hoffotograaf.
De foto’s op deze site zijn beschermd door © copyright. Het is dus niet toegestaan deze foto’s ergens anders te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Hoffotograaf.

De OCS kan bij activiteiten waar zij aanwezig of betrokken is beeld- en geluidopnames maken en deze publiceren.