03 maart 2019 

De prestigieuze prijs “Mooist Versierde Café van Kaaiendonk” is dit jaar gewonnen door  Tante Margaux, Markt 12

Elk jaar staan de kasteleins weer voor een aanzienlijke uitdaging: “Hoe versier ik mijn leuttempel zo carnavalesk, en mogelijk en hoe geef ik de jury het ultieme gevoel van t’uiskomme!?”. Want ook het Kaaiendonks motto dient verweven te zijn in de versieringen.   

Om de creativiteit van dit jaar te beoordelen, heeft de commissie “Mooist Versierde Café”, op vrijdagavond alle Kaaiendonkse leuttempeltjes bezocht. Zij werd aangenaam verrast door het hartverwarmende welkom in de leuttempeltjes, waar het overal voelde as t’uiskomme. De kasteleins hebben uitgebreid hun creativiteit toe gelicht, waarna de commissie, goed geïnformeerd, een keuze heeft kunnen maken. Ook dit jaar was er weer een ware strijd om de fel begeerde titel. De top twee lag dan ook bijzonder dicht bij elkaar dit jaar.

Maar, na lang beraad en veel wikken en wegen, heeft de commissie een winnaar benoemd. Dit jaar is het mooist versierde café van Kaaiendonk: Tante Margaux, want waar kom je nu liever thuis dan op een plek waar je zoveel liefde voelt?

De commissie heeft bepaald dat Tante Margaux zich met het thema “Love Boat” en de uitgebreide creatieve en unieke versieringen die er te zien zijn,  duidelijk onderscheidt van de andere Kaaiendonkse leuttempeltjes en benoemd daarom dit leuttempeltje tot mooist versierde café 2019. Gefeliciteerd met deze welverdiende titel!

 

03 maart 2019 

Wa Nauw uit Dorst heeft de, voor het eerst uitgereikte prijs, voor Mooist Versierde Bouwplaats in Kaaiendonk gewonnen.

Het was nieuw dit carnavalsseizoen: het toekennen van een prijs voor de Mooist Versierde Bouwplaats van Kaaiendonk en Kerkdorpen.

Het jureren voor deze prijs was een lastige opgave. Alle bezoeken waren hartverwarmend. Prins en klein Gevolg zijn op alle bouwplaatsen enthousiast ontvangen met ballonnen, slingers en alternatieve route-aanwijzers. Bijna overal was koffie met iets lekkers, met als gevolg dat de door de Heer Adjudant meegebrachte broodjes weer mee terug naar huis moesten!

De erepoort en rode loper voor Zijn Ontzettend Hoogheid in Dorst, hebben uiteindelijk de doorslag gegeven. De winnaar is daarom Wa Nauw uit Dorst. Van harte!

 

03 maart 2019

Sint Vincentiusstraat wint prijs voor Mooist Versierde Straat van Kaaiendonk.

Nieuw dit carnavalsseizoen is de verkiezing van de Mooist Versierde Straat van Kaaiendonk. Straten konden zichzelf nomineren en het aantal aanmeldingen was niet gering. De commissie “Mooist Versierde…” is op zondag ochtend alle versierselen in de opgegeven straten gaan beoordelen op creativiteit, originaliteit en aanpassing aan het motto ‘Tis as T’uiskomme!

Het was hartverwarmend om te zien hoe Kaaiendonk middels vlaggen, ballonnen, posters, banners en andere knutselwerken samen het gevoel van T’uiskomme vorm wist te geven!

Mienus XIV en zijn klein gevolg, zullen op carnavalsmaandag om 12:00 uur de winnende straat gaan bezoeken en de welverdiende prijs uitreiken.
Proficiat Sint Vincentiusstraat. Jullie mogen je de Mooist Versierde Straat Carnaval 2019 noemen!

In deze straat voelt het as T’uiskomme. Er is bijna geen huis waar posters en slingers niet de ramen versieren. Buren staan gezamenlijk de laatste hand te leggen aan het ophangen van vlaggen, slingers en andere snuisterijen om de optocht nóg feestelijker te kunnen verwelkomen. De diversiteit in de aankleding is enorm. Je voelt hier saamhorigheid en de drive om gezamenlijk, met heel de straat, een fantastisch leutig carnavalsfeest te vieren.

21 februari 2019

NIEUW INITIATIEF IN KAAIENDONK

Tribune op de markt met Optocht

Wie verdient het om op de markt te zitten tijdens de optocht zondag 3 maart?

Nee, dit wordt geen opstelplaats voor prominente Oosterhouters, maar een tribune voor alle mensen die Carnaval een warm hart toedragen, oog hebben voor de medemens, om wat voor reden niet lang kunnen staan, altijd klaar staat voor een ander enzovoorts, enzovoorts.

Graag willen wij dat het goei volk van Oosterhout ons een bericht stuurt waarom u vindt dat iemand deze plaats verdiend heeft.

Voor de 30 meest indrukwekkende inzendingen wordt een plaatsje gereserveerd. Voor de partner reserveren wij ook een plaats.

Indien er meer inzenders komen dan er plaatsen zijn wordt er geloot.

Stuur uw mail naar info@smulnarren.nl  met:

Uw naam en de naam en het telefoonnummer van degene die het verdient om op de tribune te zitten.

U krijgt dan tijdig voor Carnaval bericht terug of u één van de gelukkige bent.

Extra: U krijgt dan ook nog een lekker kopje koffie aangeboden door ……De Beren.

19 februari 2019

Commissaris komt naar Kaaiendonk

De Commissaris van de Koning, de heer van de Donk, heeft Kaaiendonk uitgekozen om tijdens het carnaval in 2020 met een bezoek te vereren.

Vanavond, in een stampvolle zaal met Prinsen, Baronnen en overige Leutvorsten, heeft de Commissaris van de Koning aangegeven graag een dag carnaval te komen vieren in Kaaiendonk. Hiertoe heeft hij een verzoek ingediend bij het kabinet van Zijne Ontzettendhoogheid Prins Mienus XIV van Kaaiendonk.

In een eerste reactie heeft Zijne Ontzettendhoogheid aangegeven welwillend te staan tegenover het verzoek. Hij is zeer verheugd dat de heer van de Donk Kaaiendonk voor een bezoek heeft uitgekozen.

Het is echter een heel traject geweest voor de CvdK om dit bezoek te kunnen realiseren.
Om een officieel bezoek te mogen afleggen, heeft de commissaris een breed gefundeerd verzoek ingediend. Dit nadat Prins Mienus XIV hem in november, op eigen verzoek: “Stuur me rond 11-11 nog maar een reminder.”, nog een kleine herinnering heeft overhandigd in de vorm van een Kaaike van zo’n 4 bij 2 bij 6 meter.

Deze Kaai is in een colonne van enkele wagens en kranen van Oosterhout naar ‘s-Hertogenbosch vervoerd, daar op de stoep van het provinciehuis gelegd en aan de Commissaris overhandigd. “Soms is een klein gebaar genoeg” zou de heer van de Donk hebben gestameld bij het in ontvangst nemen.

“Omdat de carnaval volgend jaar vroeger valt hebben we nog maar 11 maanden om alle voorbereidingen te treffen om het bezoek in goede banen te leiden. Maar het gaat goedkomen”,  aldus de voorzitter van de OCS.

18 februari 2019

Guido van de Mosselaar overleden

 

Beste Carnavalsvrienden,

Vandaag hebben wij het droevige bericht ontvangen dat onze Hoofd Mauwert (eindredacteur) van de Kiekerekie, Guido van de Mosselaar, vandaag is overleden.

Guido was al enige tijd ziek en vorige week hebben we van Guido te horen gekregen dat zijn behandeling was stopgezet, maar hij had er alle vertrouwen in dat hij nog geruime tijd had om een aantal leuke dingen te doen. En hij verheugde zich al op zijn programma bij de ORTS met de prins en Klein Gevolg.

Guido heeft zich heel lang ingezet voor de OCS en dit meestal op de achtergrond.

Guido, bedankt voor alles en we zullen jouw aanwezigheid en inzet missen.

Jack Erlings

secretaris en voorzitter a.i. OCS De Smulnarren

16 februari 2019

De Grootste Kaai 2019 Mattie Broekmans

In het jaar 2019 is voor de tweeënveertigste keer in de geschiedenis van Kaaiendonk een Grootste Kaai benoemd. Om te kunnen worden benoemd tot Grootste Kaai, de allerhoogste Kaaiendonkse onderscheiding, moet je algemeen bekend zijn en op bijzondere wijze verdienstig zijn voor Kaaiendonk en Oosterhout in het algemeen.
De bekendmaking van de Grootste Kaai 2019 vond plaats tijdens het Smulnarrenbal in La Cantina, waar Mattie om even na 20.11 uur de versierselen, die horen bij het verheffen tot Ridder in de Grootste Kaai, een enorme kaai, kreeg omgehangen.
De Grootste Kaai 2019 is voor velen geen onbekende, want eigenlijk is het bij de nieuwe Grootste Kaai niet de vraag wat hij heeft gepresteerd, maar eerder de vraag wat hij niet heeft gedaan.
Mattie is een persoon die immer op de achtergrond acteert, maar altijd en overal aanwezig is en een niet geringe bijdrage levert aan tal van organisaties. Een bekend gezicht dus; slechts in een enkel geval opvallend. Voor hem wil de commissie, als grote waardering, de roodgroene loper uitrollen.
De Grootste Kaai 2019 is en was hyperactief in het Kaaiendonkse carnavalsleven als:

• Actieve deelnemer in de Kaaiendonkse optocht
• Mede initiator van allerhande carnavalsinitiatieven
• Voormalig bestuurslid van Stichting de Mienushal
• Lid van de Oudgedienden, Kaais Kompleet, ’t Gietertje en ‘t Geneuk
• Mede initiatiefnemer en bestuurslid Bombast;
• Mede initiatiefnemer en bestuurslid Parkfeest;
• Lid van Solexclub 1 op 70
• Schatbewaarder van talloze Oosterhoutse stichtingen en verenigingen zoals:
• Het Genootschap der Volledigen
• PromOosterhout
• Huis voor Erfgoed
• Speelgoed- en Carnavalsmuseum Oosterhout
• Abrahamdag
• OCS de Smulnarren
• Poppy’s
• Enzovoort, enzovoort, enzovoort.

02 februari 2019

Win een dagje meelopen met de Raad van Elf

Iedereen kent de elf mannen in kostuum met rood strikje naast Prins Mienus. Zijn zij er alleen maar voor het ‘tableau vivant’ of hebben ze ook een functie? Je komt er vanzelf achter wanneer je een dagje met de Raad van Elf mee loopt!

Wat is de Raad van Elf?

De Raad van Elf fungeert van oudsher als schertsregering en daarmee als de Goeie Raad van de Prins, die de Grootvorst met Raad & Daad terzijde staat. De leden van de Raad van Elf verrichten tal van taken om de diverse carnavalsactiviteiten op rolletjes te laten verlopen. In de organisatie van evenementen vooraf en tijdens carnaval zelf vooral de handjes uit de mouwen. Daarnaast speelt de Raad van Elf verder nog een belangrijke rol bij de entree en exit van de Prins en Gevolg door bijvoorbeeld het vormen van een erehaag, bescherming van de hofkapel en het op originele wijze binnendragen van de Prins.

Win een dagje meelopen!

Wil jij dit allemaal wel eens van dichtbij meemaken? Wil jij zien wat de Raad van Elf zoal regelt en doet voor en tijdens carnaval?

Dat kan! Iedereen van 18 jaar of ouder kan een dagje meelopen winnen met een speciale actie op de Facebookpagina van de Raad van Elf. En dat betekent dus vroeg uit de veren, helpen met alle voorbereidingen en een van de carnavalsfestiviteiten vanuit de positie van de Raad van Elf meemaken.

Als tegenprestatie schrijf je een kort verslagje met een leuke foto voor de Facebookpagina.

Kijk op www.facebook.com/RvXIvanKaaiendonk voor alle informatie en geef je op!

01 februari 2019

Nieuwe carnavalstraditie

Zestig jaar lang brandde de Smulnar af op de Markt. Tenminste…als de wind, een opengebroken Markt of een te natte pop het afbranden niet in de weg stond.

Gedurende de laatste paar jaren is er vanuit de gemeente met regelmaat aangegeven dat er een moment zou gaan komen dat er geen vergunning meer zou worden afgegeven die het afbranden van de Smulnar mogelijk zou maken. Kort na de afgelopen carnaval kreeg de OCS de mededeling vanuit de gemeente dat niet langer zou worden meegewerkt aan het laten afbranden van de Smulnar. Uit gesprekken tussen OCS, brandweer en gemeente bleek dat het afbranden van de Smulnar niet langer door brandweer en gemeente zou worden ondersteund. Hierdoor ontstonden twee mogelijkheden: of afzien van het in brand steken van de Smulnar of het, op eigen risico van de OCS, de Smulnar afbranden zonder deskundige ondersteuning met alle risico‘s van dien voor publiek en omwonenden, maar ook voor de OCS.  Na lang wikken en wegen is besloten voor de eerste optie. Dit mede gezien vanuit de optiek dat alle risico’s met name  voor anderen moeten worden geminimaliseerd.

Het is een besluit dat met pijn in het hart is genomen, maar het bestuur van de OCS wil en mag het publiek en de omgeving niet willens en wetens aan gevaar blootstellen.

Hoe nu verder?

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een alternatieve afsluiting van carnaval.

Hoe de OCS dit gaat doen blijft nog even geheim, maar het zal zeker het begin zijn van een nieuwe traditie die zeker niet zal onderdoen voor de ( vaak maar gedeeltelijk) afbrandende Smulnar.

31 januari 2019

Ook dit carnavalsseizoen wordt er net als alle jaren weer hard gewerkt in de Mienushal.

Op 3 februari van 12:00 tot 16:30  kunt u weer kijken hoe de carnavalswagens worden gebouwd en welke verenigingen er bouwen. Tevens heeft de Oosterhoutse Carnavalsstichting de achterste hal open gesteld, zodat u, onder het genot van een drankje en goede carnavalsmuziek, alvast de sfeer kan proeven om weer lekker op te warmen voor carnaval 2019.

Voor de Snotnarren en Snotnarinnekes is er de mogelijkheid om een mooi ontwerp in te leveren voor de nieuwe jeugdprinsenwagen ook wat lekkers mag natuurlijk niet ontbreken. Ook zullen er weer kramen staan waar u carnavalsartikelen kunt kopen of ruilen.

Vanzelfsprekend is Zijne Ontzettend Hoogheid Prins Mienus 14, met zijn gevolg, ook aanwezig.

Bovendien kunt u weer inschrijven voor de Kaaiendonkse Optocht.

Op donderdag 31 januari en vrijdag 1 februari zullen ook vele basisscholen een bezoek brengen aan de Mienushal.

Hiermee wil OCS De Smulnarren aan iedereen laten zien wat er allemaal bij de carnavalsoptochten komt kijken en ook de jeugd meer bij carnaval betrekken.

De Mienushal te Oosterhout staat in de Vuurdoornlaan aan het einde links. De Vuurdoornlaan is de straat tegenover de Praxis.

Hou er rekening mee dat er beperkte parkeerruimte is, dus ons advies is om met de fiets te komen.

 

23 januari 2019

Kom naar het gratis Snotnarrenbal!

Op zondag 17 februari 2019 wordt voor de tweede keer het Snotnarrenbal georganiseerd.

Dit gezellige feestje georganiseerd door Kaaike is speciaal voor de basisschool kinderen.

Alle kinderen zijn welkom in La Cantina tussen 14:00 en 17:00 om gezellig spellen te spelen en lekker te dansen. Kaaike heet, samen met haar groot kindergevolg, alle kinderen welkom om gratis te genieten van het bal!

Er is plek voor 250 gasten en de eerste 100 kinderen krijgen een tasje vol leuke dingen.

DJ Daan zorgt voor leuke muziek voor de kinderen, maar ook voor de ouders, opa en oma’s en ga zo maar door (zij kunnen ook gratis naar binnen).

23 januari 2019

Smulnarrenbal, maar dan net anders! 

Ook dit jaar wordt traditiegetrouw het Smulnarrenbal georganiseerd. Traditiegetrouw maar wel compleet in een nieuw jasje.

Huh.. anders?

Ja echt anders, zo komen er dit jaar geen prinsen meer op bezoek en wordt het op een nieuwe denderende locatie gehouden: La Cantina, in de Klappeijstraat! En dit is nog niet alles: er komen ook hele toffe artiesten optreden.

We hebben het over niemand minder dan Paul de Laat, Vinzzent, DJ Daan en komen verschillende kapellen spelen.

Het terrein is als een festival ingericht in de feesttent speelt de line up aan artiesten. In Carnavaleske café spelen de kappellen en wordt het nu al zeer bekende Kaaiendonkse Carnavalslied ten gehore gebracht.

Voor de Kaaiendonkers!

Het Smulnarrenbal is voor de Kaaiendonkers, voor het goede volk. We maken er een mooi feestje van op 16 februari 2019 van 19:30 tot 00:00. Na deze prachtige avond hoef je nog niet weg, want dan begint de afterparty!

Tickets

Kaarten zijn online verkrijgbaar  vanaf 12 januari en kosten € 7,50 per stuk.

Toegang tot de Vette afterparty kost € 2,50 per kaartje en zijn maar beperkt beschikbaar!

Je kan alleen een kaart voor de Vette afterparty kopen als je een ticket hebt voor het Smulnarrenbal.

15 januari 2019

Van oe vrienden mot ut ebbe!

Heb jij een goed idee waarmee je de carnaval in Kaaiendonk nog leuker gemaakt kan worden? Een feest voor de jeugd, een taxiservice voor ouderen tijdens carnaval, een muziekles of een cursus bouwen om nog mooiere creaties te kunnen bouwen voor de kinderoptocht? Verzin het maar! Dan maak je nu kans op een financiële bijdrage van de Vrienden van Mienus!

De Vrienden van Mienus zijn ooit opgericht om Kaaiendonkers in staat te stellen een op hun beurs afgestemde bijdrage te leveren. Een bijdrage aan het feest waar zij zelf jaarlijks van genieten. Hierbij richten de Vrienden van Mienus zich op de particuliere Kaaiendonkse Carnavalsvierder, kleinere bedrijven en kleinere carnavalsverenigingen. Als velen een bijdrage leveren wordt het Carnaval een echt feest ‘van iedereen’. De jaarlijkse bijdrage is € 60,00. En voor kinderen tot 11 jaar en 11 maanden slechts 11 euro.

Nu kunnen dus alle initiatieven die bijdragen aan de leut of aan de kwaliteit en de beleving van carnaval in Kaaiendonk kans maken op een geldbedrag van 222, 333 of zelfs 555 euro.

Overtuig ons en stuur jouw idee met motivatie naar de Vrienden van Mienus. De beste drie inzendingen mogen hun idee pitchen tijdens de bijeenkomst van de VVM, op de zondagochtend van de Kaaise Dweildag, alwaar door de Vrienden zelf gestemd gaat worden wie welke prijs verdient.

Insturen kan tot 30 januari 2019 via: vriendenvanmienus@smulnarren.nl 

14 januari 2019

Lotte Blom is Kaaike XVI

Afgelopen zondagmiddag 13 januari werd er in AC de Slotjes voor de 3e keer de Kiezenmiddag georganiseerd door OCS de Smulnarren. Een heleboel enthousiaste Snotnarrekes en Snotnarrinnekes hadden zich hiervoor de afgelopen maanden ingeschreven.

AC de Slotjes bruiste van de gezelligheid tijdens de verkiezing van Kaaike XVI & GROOTKindergevolg 2019. In 3 spelrondes konden alle kandidaten laten zien hoe graag ze in aanmerking kwamen voor een van de rollen. Na een spelletjesronde, een puzzelronde en een presentatieronde kwam Lotte Blom als beste uit de bus. Ze mag dit jaar als Kaaike XVI het GROOTKindergevolg voorgaan tijdens de carnaval.

Naast haar is Mayli Akkermans Jaonuske geworden, mag Robin Smulders dit jaar de rol van adjudant op zich nemen en is Iris van de Kuijlen benoemd tot NARreTJE. Alle plaatsen bij de jeugddansmariekes zijn opgevuld, voor de Kinderraad van XI zijn na deze middag nog enkele plekken over. Mocht je interesse hebben mail dan naar info@smulnarren.nl.

Ook werd bekend gemaakt dat er onder de Snotnarrekes & Snotnarrinnekes van Kaaiendonk dit jaar maar liefst 3 verschillende Kaaike’s Kinderinsignes worden verspreid. De ontwerpen van zowel Mayli Akkermans, Zoë Dudok en Zoë Hartig waren alle drie even goed en daarom werden zij uitgeroepen tot winnaars. Van elk ontwerp zullen 500 st. worden gemaakt en verdeeld tijdens carnaval.

14 januari 2019

KaaiKapot het feest voor de jongeren!

Er is een nieuw feest in Oosterhout voor jongeren tot 18 jaar! KaaiKapot is het feest met goede artiesten, lekkere drankjes en heerlijke beats. Zet 15 februari 2019 in je agenda, neem de dag daarna vrij want dan ben je waarschijnlijk.. KaaiKapot!

KaaiKapot wordt georganiseerd door OCS De Smulnarren, JONG en La Cantina. Dit toffe feestje gaat van start om 20:00 en is afgelopen om 00:00 precies met onder andere DJ Daan, opkomend talent DJ NAR en de welbekende Dansado en de Feestneger.

Tijdens de avond kan je genieten van heerlijke cocktails aan de cocktailbar. KaaiKapot is speciaal voor de jongeren en dat betekent dat alle drankjes alcoholvrij zijn.

Nog even alles op een rijtje..
Tickets zijn online verkrijgbaar vanaf 12-01 11:11 en kosten €7,50 per stuk. Verder kan je die avond bij La Cantina naar binnen via de ingang bij de Mathildastraat. Wij zien jullie graag 15 februari 2019 om 20:00 bij La Cantina!

Oh en volg ons op Instagram: @KaaiKapot!

10 december 2018

Wie wordt er Jeugdprins(es) Kaaike XVI?

Het carnavalsseizoen is gestart en daarom is OCS de Smulnarren op zoek naar jeugdprins(es) Kaaike XVI & GROOTKindergevolg. Alle kinderen uit de groepen 6-7-8 van de basisschool uit Oosterhout mogen hier aan mee doen. Op zondagmiddag 13 januari 2019 zal in activiteitencentrum De Slotjes de Kiezelmiddag georganiseerd worden, waarvoor tot 31 december 2018 ingeschreven kan worden.

Wat houden de verschillende functies in het GROOTKindergevolg in:
– Jeugdprins(es) Kaaike moet zich goed kunnen presenteren. Naast spontaan te zijn en met veel plezier carnaval willen vieren, moet je ook durven te spreken op het podium. Daarbij is een vrolijke lach belangrijk.
– Het Adjudantje helpt Kaaike overal waar het nodig is. Het belangrijkste is dit tijdens officiële momenten waarbij er onderscheidingen worden uitgereikt. Natuurlijk feest het Adjudantje elke keer mee als Kaaike op stap gaat.
– Jaonuske zorgt er als carnavalspolitie dat alles goed gaat. Waar Kaaike komt mogen alle Snotnarren feesten en Jaonuske let hierbij op de feestregels.
– NARreTJE mag alles, alleen als Kaaike spreekt ben je oplettend. Verder spring, dans en zing je mee op de muziek en zorg je voor de vrolijke noot.
– Raadje van XI hoort erbij in het kader van het GROOTKindergevolg. Dit is een belangrijke rol. Zij zorgen ervoor dat tijdens het feesten het dak eraf vliegt.
– Jeugdmariekes dansen mee op de muziek. Ze proberen iedereen mee te krijgen in de gezelligheid.
Voor alle informatie over Kaaike XVI & GROOTKindergevolg kijk je op de website van OCS de Smulnarren. Hier vind je ook de inschrijfformulieren die ingeleverd kunnen worden bij de Oosterhoutse Feestwinkel.

11 november 2018

Eerste keer Elluf Elluf Viering nieuwe stijl groot succes

De nieuwe opzet van de Elluf Elluf Viering in Kaaiendonk trok, ondanks het sombere weer, veel bezoekers. Ook de nieuwe kindermiddag werd goed bezocht. OCS De Smulnarren kijkt terug op een geslaagde start van het nieuwe carnavalsseizoen!

Aankomst per caravan
Om 15.11 uur mocht Kaaiendonk haar Prins weer verwelkomen. Die arriveerde per caravan op het Hatsekideeplein. Nog in vakantiestemming en getooid in korte broek, roodgroene badslippers en met een wc-rol onder de arm stapte Zijne Ontzettend Hoogheid Mienus XIV enigszins verbaasd uit zijn caravan. Direct schoot hij weer in zijn vertrouwde rol als Leutvorst van Kaaiendonk: “‘Tis as T’uiskomme! Wat een hoop volk en wat goed jullie weer te zien!”, waren ongeveer de eerste woorden van Prins Mienus XIV.

Eerste baksel insigne
Hierna volgde de presentatie van opnieuw een heel mooi insigne. Het insigne van dit jaar laat een Smulnar in zijn vertrouwde kiel en boerenpetje zien, die tegen een achtergrond van het stadswapen van Kaaiendonk een huisnummerbordje stevig vasthoudt. En ’t ziet er, gegoten in oersterke kunsthars, nog supermooi uit ook, dus je kunt er zeker meej t’uiskomme! Het éérste baksel werd uitgereikt aan een Kaaiendonker die afgelopen jaar zijn sporen heeft verdiend, Burgemeester Marcel Franzel. 

Kindermiddag
Na een kakofonie van zang en instrumenten tijdens het zingen van de Seterse Hei volgde een bijeenkomst met veel muziek, een onderscheiding en een paar korte speeches. Daarna vertrok Prins Mienus naar de bijeenkomst van de Volledigen,  terwijl op het Hatsekideeplein het feest voor de kinderen begon. Met volop blaaskapellenmuziek, een ballonnenclown, schmink, grabbelton, spelletjes en pannenkoeken voor alle Snotnarren en Snotnarinnekes.  En natuurlijk kon er worden meegedaan met een speciaal dansje van de Dansmariekes. Als afsluiting was er een Kaaiendonkse Lampjesoptocht met alle kinderen die als een rood en groen gekleurd lint van lichtjes door de binnenstad trok.

Het nieuwe carnavalslied
Om 17.33 uur kondigde Prins Mienus het nieuwe Kaaiendonkse carnavalslied aan. Dit jaar niet als resultaat van een liedjeswedstrijd, maar een door Stichting ’t Ceedeeke geproduceerd lied. Peter van Gageldonk en Ed Heesbeen schreven het nummer Zottenhuis dat werd gezongen door Merel Bloemsaat. Ook dit werd massaal meegezongen en vervolgens ook veelvuldig in de cafés gedraaid. Het nieuwe Kaaiendonkse Carnavalslied is inmiddels op de meeste streamingdiensten te beluisteren en gratis te downloaden via www.kaaiendonkscarnavalslied.nl,

Eerst eten
Het avondprogramma startte met een maaltijd voor ruim 300 hongerige Smulnarren met gezellige muziek van diverse blaaskapellen. Ondertussen vulden de leuttempeltjes zich langzaam waardoor er een geweldige mengeling van traditionele en het moderne carnaval ontstond. Terwijl rond 23.11 uur de laatste muziek op het Hatsekideeplein klonk doken de Prins en zijn Klein Gevolg nog even het feest in de Klappeijstraat in. Hier probeerden zij de 11-kroegenkaart volgestempeld te krijgen. Al met al een geslaagd feest dat zonder de vele vrijwilligers en sponsors zeker niet tot stand had kunnen komen. Een feest dat zeker een vervolg verdiend en dat vonden de weergoden gelukkig ook.

10 november 2018

Tis as T’uiskomme

Het carnavalsinsigne van 2019

Het insigne van dit jaar laat een Smulnar in zijn vertrouwde kiel en boerenpetje zien, die tegen een achtergrond van het stadswapen van Kaaiendonk een huisnummerbordje stevig vasthoudt, want oew eigen ‘aord is goud waord. En ’t ziet er, gegoten in oersterke kunsthars, nog stikgèf uit ook, dus ge kunt ‘r zeker meej t’uiskomme.

Natuurlijk staat het ontwerp van dit jaar as un ‘uis, maar er is nog wel meer over te vertellen. Laat ik dat maar doen dan, om da’k er toch in t’uis ben.

Omdat niet alle inwoners van onze prachtige carnavalsstad op hetzelfde huisnummer blijken te wonen, zijn alle in Kaaiendonk voorkomende huisnummers zorgvuldig nagezocht, geïnventariseerd en vervolgens nauwgezet op de insignes aangebracht. Je kunt dus je eigen persoonlijke huisnummer uitzoeken wanneer je een insigne aanschaft. Dat zou tussen die duizenden nummers natuurlijk best even zoeken kunnen worden. En als je nou een exemplaar bemachtigt dat een ander huisnummer dan het jouwe draagt, dan kun je tijdens de carnavalsdagen tijdens het ouwehoeren (of, vooruit, via social media) met anderen aan het ruilen slaan.

En als dat niet lukt, kun je natuurlijk ook verhuizen.

Ook leutig is dat de touwgaten van het insigne tevens als schroefgaten gebruikt kunnen worden. Dit geeft de mogelijkheid om dit Smulnarreke met uw eigen huisnummer naast de voordeur aan de gevel te bevestigen. Zo kan iedere voorbijganger zien dat in jouw ‘uis’ouwe (niet alleen) met carnaval as t’uiskomme is.

Maar belangrijker is nog dat doordat iedereen zijn eigen huisnummer kan uitzoeken je met zo’n insigne om je hals en/of aan de gevel ook na een paar dagen carnaval vieren nog precies weet hoe je goed kunt t’uiskomme.

Hatsiekedee!
Peterke van Gils
Uw ontwerper.

En deze Elluf-Elluf-Viering wordt mede mogelijk gemaakt door

JONG!!

15 oktober 2018

Elluf-Elluf-Viering in een nieuw jasje

Op zaterdag 10 november zal traditioneel het startschot worden gegeven voor het nieuwe carnavalsseizoen. Dit jaar is er een splinternieuw feest opgezet, waarbij met name een plaats is ingericht voor de Snotnarren en Snotnarrinekes van Kaaiendonk. Maar ook het nieuwe insigne zal worden onthuld en het nieuwe Kaaiendonkse carnavalslied zal worden gepresenteerd. Kortom, de start van het seizoen voor iedere Kaaiendonker!

Elluf-Elluf-viering
Nadat vorig jaar de laatste Kaaikwèkavond door de Kaaikrakers werd georganiseerd, hebben een 22-tal Kaaiendonkse carnavalsvierders op initiatief van OCS de Smulnarren een nieuwe stichting opgericht. Deze nieuwe stichting zal de komende jaren de organisatie van de Elluf-Elluf-viering voor haar rekening geen nemen.

Onthulling nieuwe insigne
Op zaterdag 10 november zal Zijne Ontzettend Hoogheid Prins Mienus XIV om 15.00 uur zijn entree maken op het Hatsekiedeeplein, tussen De Schout en Café Buitengewoon. Speel jij een instrument? Neem dat dan mee, want alle aanwezigen zullen massaal de Seterse Hei inzetten als start van het nieuwe carnavalsseizoen. Direct daarna zal het nieuwe carnavalsinsigne worden onthuld welke daarna bij de Volledigen in Café Oud Brabant weer zal worden verkocht.

Ook aan kinderen is gedacht
Speciaal voor alle Snotnarren en Snotnarrinnekes is er een kinderprogramma opgesteld. Vanaf 15.45 uur is er op de Markt van alles te doen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een echte ballonnenclown? Of misschien speel je liever mee met een van die leuke spellen, eet je graag een pannenkoek of wil je je mooi laten schminken? Ook dat kan tijdens Elluf-Ellus. Altijd al eens met de Dansmariekes mee willen dansen? Dan is dit jouw kans, want in de weken voor de Elluf-Elluf-Viering kun je alvast met de Dansmariekes mee oefenen via de social media van OCS De Smulnarren. Vanaf 17.00 uur worden er gratis light tubes uitgedeeld aan alle kinderen en kunnen zij meedoen aan de speciale ‘Lampjesoptocht’ door de Kaaiendonkse binnenstad.

Geen liedjeswedstrijd, toch een carnavalslied
Dit jaar is er voor het eerst sinds 1982 geen liedjeswedstrijd waarbij het carnavalslied wordt bepaald. Toch wordt er een speciaal carnavalsnummer gepresenteerd welke Stichting Elluf-Elluf-Viering heeft laten schrijven. Om 17.30 uur wordt het nieuwe nummer ten gehore gebracht. Daarna kan iedereen het gratis downloaden en krijgen alle Kaaiendonkse kapellekus de bladmuziek. Natuurlijk hoopt de nieuwe stichting dat zij dit Kaaiendonkse carnavalslied in hun repertoire op zullen nemen!

In Kaaiendonk…eerst eten!
Vanaf 18.00 uur zal er een speciale carnavalsmaaltijd te verkrijgen zijn. Voor slechts 5 euro kun je mee eten. Je dient hiervoor een speciale maaltijdbon te kopen. Deze zijn vanaf 3 november voor slechts 5 euro te koop bij d’Apotheek. Wees er snel bij, want de eerste 300 kopers van een maaltijdbon krijgen er een exclusieve ‘limited edition 11/11-pinneke’ bij cadeau!

Prinselijke rijtoer
Om 19.44 uur start de Prinselijke rijtoer langs de Kaaiendonkse Leuttempeltjes, waar ook de nodige kapellen zullen optreden. De rijtoer eindigt weer op het Hatsekideeplein om 22.11 uur waar we met z’n allen het nieuwe carnavalslied zullen zingen en nog enkele kapellen zullen optreden. In de Klappeijstraat barst rond die tijd het carnavalsfeest voor jongeren los. En natuurlijk is er ook weer de traditionele 11-kroegentocht, waarbij je jouw eigen 11-kroegen-speldje kunt behalen. Kaarten zijn te verkrijgen in de deelnemende cafés.