Aanmelden Gilde der Gulnarren

Sluit u zich ook aan bij de Gilde der Gulnarren? Mede door dit speciale Gilde wordt het Oosterhoutse Carnavalsfeest nog mooier voor jong & oud! Zij, en wij zijn u dankbaar.

Aanmelden doet u zo: Het formulier downloaden, printen, invullen, ondertekenen, scannen en uploaden.

Formulier inschrijving Gilde der Gulnarren


Uw naam

Uw email

Het ondertekende formulier uploaden

Gelieve te uploaden in PDF, Word, JPG of PNG met een max. van 10MB.