Hoffotograaf

OCS De Smulnarren zoekt een nieuwe Hoffotograaf vanaf het carnavalsseizoen 2018-2019.

Een Hoffotograaf van Zijne Ontzettend Hoogheid Prins Mienus legt alles vast wat bij en rondom de OCS gebeurt. Niet alleen tijdens carnaval maar ook tijdens alle activiteiten vanaf 11-11. Je maakt foto’s tijdens de opening van het carnavalsseizoen, bij bezoeken aan bevriende Hoogheden, tijdens het Smulnarrenbal, de Intocht, de Boerenbruiloft, de optochten………….. Daar waar de OCS is is ook de Hoffotograaf.

En in een snelle digitale wereld met veel bezochte social media verwachten we dat de Hoffotograaf uiterlijk de volgende dag na een activiteit de foto’s op de OCS-media heeft staan.

Het is een flinke klus maar je krijgt er een hoop plezier binnen de OCS en de OCS-activiteiten voor terug.

Geïnteresseerd of heb je een vraag? Neem dat contact op met info@smulnarren.nl.

Voorzitter PR & Communicatie

De voorzitter PR&C zorgt voor alle voorlichting en communicatie en stuurt hiervoor de verschillende vrijwilligers aan, zoals die voor Facebook, Website, Instagram, persvoorlichting, Kiekerekie en Intranet. Voor de Kiekerekie heeft de voorzitter PR&C ook de taak om de benodigde advertenties te laten werven. De voorzitter PR&C werkt nauw samen met de bestuurssecretaris.
(Het streven is één seizoen mee te lopen met de huidige voorzitter in seizoen 2018 2019)
Geïnteresseerd of heb je een vraag? Neem dat contact op met info@smulnarren.nl.

Sponsorcoördinator

Om jaarlijks de activiteiten tijdens en rondom carnaval te kunnen bekostigen heeft de OCS verschillende inkomstenstromen welke voor een groot deel steunen op sponsorbijdragen. Hiermee gaat de OCS zorgvuldig om.
Graag geeft de OCS haar sponsoren, waaronder ook veel adverteerders, optimale informatie over de mogelijkheden tot sponsoring. Om dit verder te verbeteren zoeken we iemand die dit coördineert.
Geïnteresseerd ? Wil je er meer over weten? Neem dan contact op via info@smulnarren.nl.

Persvoorlichter

Als persvoorlichter vorm je een schakel tussen de OCS en de media. Je hebt veel contacten met lokale en regionale journalisten en redacteuren. Het is jouw taak om nieuws vanuit de OCS zo goed mogelijk toe te lichten of daarover informatie te verstrekken zodat lezers van kranten, televisiekijkers en radioluisteraars worden geïnformeerd.

Geïnteresseerd of heb je een vraag? Neem dat contact op met info@smulnarren.nl.

Beheerder Kaaipedia

Over enkele jaren moet Kaaipedia HET informatiepodium zijn over carnaval in Kaaiendonk. Op dit moment is Kaaipedia nog in een prille opbouwfase, waarbij het OCS-protocolder als basis wordt gebruikt. Op termijn zal de informatie uit de carnavalsjubileaboeken worden toegevoegd. En is het de bedoeling om ook zoveel mogelijk beeldmateriaal met de site te gaan koppelen. We zoeken iemand die deze opbouw en het beheer op zich wil gaan nemen, of in ieder geval een goede basis wil gaan leggen.
Geïnteresseerd of heb je een vraag? Neem dat contact op met info@smulnarren.nl.

Cameraman of -vrouw en editor

Ook in het nieuwe carnavalsseizoen wil de OCS de carnaval in Kaaiendonk met eenvoudige cams vastleggen. Hiervoor is de OCS op zoek naar een vaste cameraman of -vrouw. Maar het maken van een carnavalsimpressie is natuurlijk meer dan materiaal verzamelen. Dus zoeken we ook iemand die kan editten. Bij voorkeur is het 1 persoon die beide functies uitvoert, maar het mogen natuurlijk ook 2 personen zijn.
Naast beelden die de OCS zelf maakt worden, op verzoek van de OCS, door anderen in Kaaiendonk ook opnamen gemaakt. Ook deze beelden moeten worden verwerkt tot korte filmpjes. Al dit materiaal moet vervolgens ook weer zo snel mogelijk op de OCS media worden geplaatst.
Ben je geïnteresseerd of heb je vragen, laat het ons dan weten via info@smulnarren.nl.

1 2 3 4 5